Harrer Eco Competition

Harrer Eco Competition

Felhívás az
Harrer Eco Competition
Wonderful World
É.B.T.K. angol nyelvi versenyre

A 2018/19-es tanévben az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola rendezi a versenyt az alábbiak szerint:

Helyszín: Budapest III. ker. Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola (1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.)

Időpont: 2019. április 9. 14:30. – Érkezés: 14:00 és 14:15 között.

Nevezési határidő: 2019. április 2.

Jelentkezni a https://www.ebtk.hu/ honlapon kell, a Versenyek menüre kattintva.
A versenyre angol nyelvet tanuló diákokat lehet nevezni. Iskolánként 1-1 csapat jelentkezhet mindegyik évfolyampáron azaz, 4 fő a 3-4.évfolyamosok versenyére
4 fő a 5-6.évfolyamosok versenyére,
4 fő a 7-8. évfolyamosok versenyére.

Mindegyik csapatban két fő az alacsonyabb évfolyamból, illetve két fő a magasabb évfolyamból kerülhet ki; vagyis két harmadikos + két negyedikes alkot egy csapatot. Illetve két 5. + két 6. évfolyamos; valamint két 7. + két 8. évfolyamos. Az alacsonyabb évfolyamból lehet kettőnél több csapattag is (pl. három 5-es, + egy 6-os), de a csapat létszáma nem haladhatja meg a négy főt.
A verseny anyagát az Incredible English, a Project English tankönyvcsalád (Oxford University Press) és a Nature and Science for Children (Műszaki Kiadó) 3-6. könyvekre alapozva állítottuk össze.
A verseny témái:
- 3-4. évfolyam: Plants and Animals
- 5-6. évfolyam: 3 R’s (környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, stb.)
- 7-8. évfolyam: Water (víz körforgása, olvadás, oldódás, energia, stb.)
A 7-8. évfolyamon számítani lehet természettudományos kísérletre is.

A verseny egyfordulós. A tanulóknak egy írásbeli, majd egy kreatív feladattal egybekötött szóbeli feladattal kell megbirkózniuk
A verseny időtartama: kb. 90-120 perc
A versenyzők kérjük, hozzák magukkal a Szülői nyilatkozatokat 2 eredeti példányban.
Ezek hiányában nem vehetnek részt a versenyen.
A részletes versenyszabályzat elérhető itt:

https://www.ebtk.hu/uploads/editors/versenyszabalyzat-2018-19-jav-1.pdf

Kérjük a kísérőtanárokat, hogy a zsűrizésben való részvétellel segítsék a munkánkat. Előre is köszönjük.

További kérdések esetén forduljanak Jánosné Bús Márta Jolán idegennyelvi munkaközösség-vezetőhöz vagy Ágoston Melindához.
(busmartajolan@gmail.com; melinda.agnes.agoston@gmail.com )

Várjuk szeretettel a tanulókat, és jó versenyzést kívánunk!

Az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Okatató Általános Iskola
idegennyelvi munkaközössége