Ökoangol verseny-Eco Competition

Öko angol verseny a Harrerban

2019 áprilisában, immár tizedik alkalommal rendeztük meg iskolánkban az angol nyelvű Wonderful World Eco-versenyt.

A célunk az, hogy a gyerekeket környezettudatos gondolkodásra motiváljuk, valamint, hogy a gyerekek megtapasztalhassák, hogy a tanult nyelvet tanórán kívüli, élő környezetben, a saját kommunikációs céljaikra is képesek könnyedén használni.

 

A tankerület hét iskolájából összesen tizenöt csapat jelentkezett a mostani jubileumi rendezvényünkre.

 

A versenyző csapatok összetétele különleges, mert egy-egy csapat négy tagja két-két évfolyamból áll. Ez a fajta csapatösszetétel szoros kooperációra, egymás segítésére veszi rá a résztvevőket.

 

Másik sajátosságunk az, hogy túl az elméleti tudáson egy kreatív alkotás kigondolása és elkészítése is fontos alkotórésze a versenyünknek.

Minden csapatnak – a versenyzésük lezárásaként – egy projekt munkát kellett elkészítenie és bemutatnia.

A 3-4-es csapatok változatos feladatok elvégzése során az állatokkal foglalkoztak és a végén készítettek egy flip-book-ot, amit részletesen bemutattak a többi csapatnak is. Nagyon ötletes és szórakoztató előadásokat hallottunk.

Az 5-6-os csapatok hulladék újrahasznosítással foglalkoztak és hulladék anyagokból ajándéktárgyakat kellett készteniük. Fantasztikus ötletekkel álltak elő a gyerekek és varázslatos ajándékokat készítettek. Az előadás során el kellett mesélniük (természetesen ezt is angolul), hogy kinek és milyen alkalomra szánták a bemutatott tárgyat és minek a felhasználásával készítették azt el.

A 7-8-os csapatok a víz témakörében végeztek kémiai kísérleteket.

 

A csapatok láthatóan alaposan felkészültek, komoly tudásról tettek bizonyságot.  Köszönjük a felkészítő tanároknak. A verseny kellemes hangulatban folyt, a visszajelzések alapján a gyerekek nagyon élvezték.

Eredmények: Az Angol nyelvű Öko verseny eredményei 2019