Angol nyelvoktatási rendszerünk

Angol nyelvoktatási rendszerünk

Angol nyelv oktatása - Tartalomalapú angol nyelvoktatás

 1. Kezdetek

A Harrer 1981-ben indította első angol tagozatos osztályát, s ez a profilja a mai napig sikeresen működik. 1993-tól angol – informatika és angol – kézműves osztályok közül lehetett választani.

 1. Tempus Közalapítvány Világ-Nyelv pályázata

2003-ban a Tempus Közalapítvány meghirdetett pályázatán nyertünk és kísérleti jelleggel bevezettük a tartalomalapú nyelvoktatást az 5. évfolyamon.

Bővebben információ a Világ-Nyelv címszó alatt olvasható.

 1. Emelt szintű angol nyelvoktatás és a Világ-Nyelv program iskolai bevezetése

2011/2012-es tanévtől

Az első évfolyamtól kezdődően az évfolyam mindkét osztályban emelt óraszámban (heti 5 óra) tanítottuk az angol nyelvet a Világ–Nyelv Program (tartalomalapú nyelvoktatása) keretében. Ez azt jelentette, hogy a heti 2 hagyományos nyelvóra mellett a Pedagógiai Programunkban meghatározott tantárgyak közül plusz háromnak az oktatása előírt hányadban angol nyelven is megvalósul. Ezen tárgyak heti 1-1 óráján a szaktanáron kívül egy angol nyelvtanár is részt vesz, és az óravezetés 50%-ban angol nyelven zajlik az alsó tagozatban.

 1. Tartalomalapú angol nyelvoktatás bővítése

A 2016/2017-es tanévtől

A tartalomalapú nyelvoktatás jegyében az 1- 3. évfolyamon heti 3 angol óra + 2 Környezetismeret (Nature and Science) órát tartunk. Az 5. évfolyamon a történelem, természetismeret vagy ének-zene, 6. évfolyamon a történelem vagy a természetismeret tantárgyakat oktatjuk angol nyelven is, 7. és 8. évfolyamon környezetvédelemmel, illetve a célnyelvi kultúrával és civilizációval kapcsolatos ismereteket sajátítanak el angol nyelven hetii 1-1 órában. Elsősorban az idegen nyelven való ismeretszerzés és - felidézés képességét fejlesztik mind írásban, mind szóban.

 1. Anyanyelvi angoltanár

Közép Európai Oktatási Program keretében anyanyelvi angoltanár segíti munkánkat 4-5-6. évfolyamon heti 1-1, 7-8. évfolyamon heti 2 órában. Az alsó tagozaton tanulók részt vehetnek American Club formájában megvalósuló tehetséggondozásban.

 1. Comenius Nemzetközi Együttműködések

A Comenius Nemzetközi iskolai együttműködések keretében az angol munkaközösség számos pályázati projekt kidolgozásában, megvalósításában vett részt. Pályázatírás, levelezés, tanár- és diáktalálkozók szervezése. Nagyon sikeres programjaink voltak ezek.

Bővebb információ a Comenius Nemzetközi Iskola címszó alatt található.

Hidak /Bridges                                                       2003-2006

Rómaiak /Romans in your and our region             2003-2006

Folyók /Rivers – bringing people together            2006-2009

Óvjuk környezetünket /W.E.  C. A.R.E.               2010-2012

 1. Wonderful World Eco-Competition –Angol környezetvédelmi verseny

Az angol munkaközösségünk által 2012-ben alapított kerületi angol nyelvű környezetvédelmi csapatverseny közkedvelt a kerületi iskolák között. Magas színvonalú, jól szervezett megmérettetés. Minden tanévben megújuló témákkal és feladatokkal készülnek kollegáink a megszervezésére.

Bővebb információ az Angol környezetvédelmi verseny címszó alatt található.

 1. Motivációs utazások angol nyelvterületre

Minden tanévben az érdeklődő tanulók részére Angliába szervezünk utazást, az elő idegen nyelv gyakorlása céljából, más kultúrák megismerésére.

 1. London
 2. Skócia
 3. London
 4. Skócia
 5. Wales
 6. Dél-Anglia
 7. Tervezett: Észak-Anglia
 1. Versenyeredményeink:

Az angol munkaközösség évek óta jelentősen hozzájárul iskolánk kiemelkedő tanulmányi munkájához, a kerületi tanulmányi versenyeken való dobogós szerepléshez.

2013/2014. tanév: http://www.pszi03.hu/dokumentumok/versenyek/aranyevkonyv2013.pdf

2014/2015. tanév: http://www.pszi03.hu/dokumentumok/2015-16/aranyevkonyv1415.pdf

2015/2016. tanév: http://www.pszi03.hu/dokumentumok/2015-16/aranyevkonyv1516.pdf

Az angol nyelvoktatási rendszerünknek köszönhetően a Mentoráló Intézmény megtisztelő címet nyertünk 2014/2015-ös tanévben a Köznevelés az iskolában című, kiemelt projekt keretében, munkánk elismeréseként.