Ökoangol verseny-Eco Competition

Öko angol verseny a Harrerban

2019 áprilisában, immár tizedik alkalommal rendeztük meg iskolánkban az angol nyelvű Wonderful World Eco-versenyt.

A célunk az, hogy a gyerekeket környezettudatos gondolkodásra motiváljuk, valamint, hogy a gyerekek megtapasztalhassák, hogy a tanult nyelvet tanórán kívüli, élő környezetben, a saját kommunikációs céljaikra is képesek könnyedén használni.

 

A tankerület hét iskolájából összesen tizenöt csapat jelentkezett a mostani jubileumi rendezvényünkre.

 

A versenyző csapatok összetétele különleges, mert egy-egy csapat négy tagja két-két évfolyamból áll. Ez a fajta csapatösszetétel szoros kooperációra, egymás segítésére veszi rá a résztvevőket.

 

Másik sajátosságunk az, hogy túl az elméleti tudáson egy kreatív alkotás kigondolása és elkészítése is fontos alkotórésze a versenyünknek.

Minden csapatnak – a versenyzésük lezárásaként – egy projekt munkát kellett elkészítenie és bemutatnia.

A 3-4-es csapatok változatos feladatok elvégzése során az állatokkal foglalkoztak és a végén készítettek egy flip-book-ot, amit részletesen bemutattak a többi csapatnak is. Nagyon ötletes és szórakoztató előadásokat hallottunk.

Az 5-6-os csapatok hulladék újrahasznosítással foglalkoztak és hulladék anyagokból ajándéktárgyakat kellett készteniük. Fantasztikus ötletekkel álltak elő a gyerekek és varázslatos ajándékokat készítettek. Az előadás során el kellett mesélniük (természetesen ezt is angolul), hogy kinek és milyen alkalomra szánták a bemutatott tárgyat és minek a felhasználásával készítették azt el.

A 7-8-os csapatok a víz témakörében végeztek kémiai kísérleteket.

 

A csapatok láthatóan alaposan felkészültek, komoly tudásról tettek bizonyságot.  Köszönjük a felkészítő tanároknak. A verseny kellemes hangulatban folyt, a visszajelzések alapján a gyerekek nagyon élvezték.

Eredmények: Az Angol nyelvű Öko verseny eredményei 2019

Fővárosi Tudásbajnokság a Harrerban

Fővárosi Tudásbajnokság a Harrerban

2019. április 10-én került megrendezésre a Bendegúz Tudásbajnokság Országos Tanulmányi Versenyének megyei fordulója az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskolában. Már hatodik éve ad otthont az intézmény e nívós rendezvénynek. A főváros minden pontjáról érkeztek tanulók, hogy a jók között a legjobbak legyenek! Iskolánkból 58 tanuló vett részt a versenyen. Az egy tantárgyból versenyzőknek 45 perc, a kettő vagy három tantárgyból indulóknak 90 perc állt rendelkezésükre. Mindegyik közismereti tantárgyból lehetett nevezni, melynek feltétele a Tudásbajnokság első 5 levelező forduló minden megoldásának határidőre történő visszaküldése volt. A gyerekek számára a versenybiztonságot az elmúlt hónapok levelezős versenye garantálta. A legtöbben matematika tantárgyból indultak. A megyei forduló első 3 helyezettje érmet és jutalmat kap, a legjobb eredményt elérő tanulók pedig májusban Szegeden, az országos döntőn mérhetik össze tudásukat.

Addig is sok sikert kívánunk versenyzőknek, felkészítőknek egyaránt!

„Kutató diákok” 2019 – Prezentáltak a Harrerosok

„Kutató diákok” 2019 – Prezentáltak a Harrerosok

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ – hagyományosan –idén is meghirdette a „Kutató diákok” pályázatot a III. kerületi általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói számára, mely lehetőséget nyújtott a kerületi diákoknak, hogy mélyebben foglalkozzanak olyan témával, amely nem kapcsolódik szorosan az iskolai tananyaghoz, amelyben saját maguk valamely kutatómunkát végeztek, és ennek eredményét szívesen megosztották diáktársaikkal és a zsűrivel.

A prezentációk előadására 2019. március 28-án került sor, négy kerületi iskola 15 tanulója mutatott be színvonalas minielőadásokat a legváltozatosabb témákban.

Iskolánkat négy, hatodik évfolyamos tanuló képviselte, s az 5-6. évfolyamos korcsoportban sikeresen helyt is álltak:

Sipos Ábel György I. helyezés

Nagy-Szentesi Máté III. helyezés

Reider Igor Merse IV. helyezés

Tóth Ambrus Gergely V. helyezés

Gratulálunk tanulóinknak, s felkészítő tanáraiknak!

A homoludens.hu Egyesület játszóháza a Harrerben

A homoludens.hu Egyesület játszóháza a Harrerben

2018 decemberében a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a homoludens.hu Egyesület megtartotta a szokásos Téli Játékfesztiválját. Meghirdetett egy iskolák közötti versenyt is: az a III. kerületi iskola, amelyből a legtöbb diák jött a Téli Játékfesztiválra, egy játékdélutánt nyert (80.000 Ft értékben). Iskolánk nyerte a versenyt, így márciusban jártak nálunk a homoludens.hu Egyesület játékmesterei. A 2., 3., 4., 5. osztályok 20-20 fős váltott csoportjai a könyvtárban próbálhattak ki a sokféle, különleges logikai, ügyességi, stratégiai, számolós, készségfejlesztő társasjátékot. Vidáman telt az idő, mindenki talált a maga és barátai számára új, érdekes játékot.

 

A homoludens.hu Egyesület bemutatkozása:

10 éve működünk közhasznú egyesületként. 2018-ban már 168 olyan nap volt, amikor valamilyen közösségben játszani tanítottuk az érdeklődőket. A III. kerületben a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban társasjáték klubunk működik és ugyanott Tavaszi, Őszi és Téli egész napos játékfesztiválokat tartunk, melyekre előzetes bejelentkezéssel szívesen látunk nagyobb iskolai csoportokat/osztályokat is. Legközelebb április 6-án lesz a Tavaszi Jétékfesztivál, melyen újra nyerhet játékdélutánt egy III. kerületi iskola. További információk: https://www.homoludens.hu, https://www.youtube.com/user/homoludenshu

Nyílt nap az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti iskolában!

Nyílt nap az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolában

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 50 éve vesz részt a kerületben élő gyermekek zenei, művészeti nevelésében. 2019-ben első alkalommal nyitjuk meg iskolánk kapuit, olyan nyílt napot szervezünk, ahol leendő növendékeink játékos és interaktív formában ismerkedhetnek meg iskolánkban oktatott művészeti ágakkal, és tanárainkkal is. Jelenlegi tanítványaink pedig megtapasztalhatják a művészeti ágak fúziójában rejlő pozitív energiákat. Ezért szeretettel várjuk a 7-12 éves kisiskolásokat rendezvényünkre 2019 március 30-án, szombaton iskolánk központi épületében!

Bízunk abban, hogy egy jó hangulatú és tartalmas családi délelőttön Mindenki talál érdeklődésének megfelelő tartalmas időtöltést! Bővebb információ elérhető a mellékelt plakáton, iskolánk honlapján (www.aeliasabina.hu) illetve Facebook oldalunkon ( Aelia Sabina AMI)

projektnap részletes program

Harrer Eco Competition

Harrer Eco Competition

Felhívás az
Harrer Eco Competition
Wonderful World
É.B.T.K. angol nyelvi versenyre

A 2018/19-es tanévben az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola rendezi a versenyt az alábbiak szerint:

Helyszín: Budapest III. ker. Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola (1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.)

Időpont: 2019. április 9. 14:30. – Érkezés: 14:00 és 14:15 között.

Nevezési határidő: 2019. április 2.

Jelentkezni a https://www.ebtk.hu/ honlapon kell, a Versenyek menüre kattintva.
A versenyre angol nyelvet tanuló diákokat lehet nevezni. Iskolánként 1-1 csapat jelentkezhet mindegyik évfolyampáron azaz, 4 fő a 3-4.évfolyamosok versenyére
4 fő a 5-6.évfolyamosok versenyére,
4 fő a 7-8. évfolyamosok versenyére.

Mindegyik csapatban két fő az alacsonyabb évfolyamból, illetve két fő a magasabb évfolyamból kerülhet ki; vagyis két harmadikos + két negyedikes alkot egy csapatot. Illetve két 5. + két 6. évfolyamos; valamint két 7. + két 8. évfolyamos. Az alacsonyabb évfolyamból lehet kettőnél több csapattag is (pl. három 5-es, + egy 6-os), de a csapat létszáma nem haladhatja meg a négy főt.
A verseny anyagát az Incredible English, a Project English tankönyvcsalád (Oxford University Press) és a Nature and Science for Children (Műszaki Kiadó) 3-6. könyvekre alapozva állítottuk össze.
A verseny témái:
- 3-4. évfolyam: Plants and Animals
- 5-6. évfolyam: 3 R’s (környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, stb.)
- 7-8. évfolyam: Water (víz körforgása, olvadás, oldódás, energia, stb.)
A 7-8. évfolyamon számítani lehet természettudományos kísérletre is.

A verseny egyfordulós. A tanulóknak egy írásbeli, majd egy kreatív feladattal egybekötött szóbeli feladattal kell megbirkózniuk
A verseny időtartama: kb. 90-120 perc
A versenyzők kérjük, hozzák magukkal a Szülői nyilatkozatokat 2 eredeti példányban.
Ezek hiányában nem vehetnek részt a versenyen.
A részletes versenyszabályzat elérhető itt:

https://www.ebtk.hu/uploads/editors/versenyszabalyzat-2018-19-jav-1.pdf

Kérjük a kísérőtanárokat, hogy a zsűrizésben való részvétellel segítsék a munkánkat. Előre is köszönjük.

További kérdések esetén forduljanak Jánosné Bús Márta Jolán idegennyelvi munkaközösség-vezetőhöz vagy Ágoston Melindához.
(busmartajolan@gmail.com; melinda.agnes.agoston@gmail.com )

Várjuk szeretettel a tanulókat, és jó versenyzést kívánunk!

Az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Okatató Általános Iskola
idegennyelvi munkaközössége

Március 15-i megemlékezés

„Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak….”

  1. március 14-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepséget iskolánk. A megemlékezés hetén a folyosókon, osztálytermekben is megjelentek a kokárdák, a márciusi ifjakra emlékező faliújságok, képek és dekorációk.

A 6. B osztályosok, Demeter Viktor osztályfőnök irányításával több hetes felkészülés után adták elő műsorukat. A forradalom napjának eseményeit és helyszíneit mutatta be dramatizált formában, verssel, énekkel és videóbejátszásokkal is színesítve az előadást, melynek aktuális üzenete, hogy a   forradalom alakjai méltán állíthatók példaképül a fiatalok és idősebbek elé napjainkban is.

A mozgalmas, színes és sokszínű ünnepség komoly kihívást jelentett a színpadi rutinnal nem rendelkező fiataloknak, de mindannyian szorgalommal és lelkesedéssel készültek a próbafolyamat során.

A szövegtanulás mellett meg kellett küzdeni a koreográfiával, és azzal, hogy minden pillanatban koncentrálni, figyelni kell egymásra.

A közönség elismerő tapsa és a dicsérő szavak mellett a gyerekek számára hatalmas csapatépítő élmény volt a közös munka és az alkotás öröme, melynek gyümölcse egy színvonalas, élményt nyújtó előadás lett.

Köszönjük az osztály munkáját és lelkesedését!

Május havi étkezés befizetése

2019. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE

2019. május 2-től – május 31-ig tartó időszakra

 22 nap

 

Készpénzes fizetők befizetési időpontjai

2019. Április 04. csütörtök 7:30 – 16:30

Pót befizetés: 2019. Április 11. csütörtök 7:30 – 16:30

Az ebédpénzt kiszámolva kérjük hozni, pénzváltásra nincs lehetőségünk!

Ebédidőben, 13:00 – 14:00 óra között a befizetés szünetel!

Elektronikusan fizetők

 Megrendelés az online felületen: 2019.04.01. és 2019.04.15. között

Fizetés az online felületen: 2019.04.01. és 2019.04.20. között

 

           Budapest, 2019. március 14.                                                                                                                                        Gazdasági iroda

Tájékoztató nap a hit- és erkölcstan oktatásról

Az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola, 2019.márc.13-án, szerdán
16.30-kor tartja a szülői tájékoztatót az iskolai hit- és erkölcstan oktatásról.
Helye: iskola könyvtára

Ebédbefizetés április hónapra

Ebédbefizetés április hónapra

2019.ÁPRILIS HAVI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE
2019. április 1-től – április 30-ig tartó időszakra

 18 nap

 

Készpénzes fizetők befizetési időpontjai

  1. Március 07. csütörtök 7:30 – 16:30

Pót befizetés: 2019. Március 14. csütörtök 7:30 – 16:30

Az ebédpénzt kiszámolva kérjük hozni, pénzváltásra nincs lehetőségünk!

Ebédidőben, 13:00 – 14:00 óra között a befizetés szünetel!

Elektronikusan fizetők

 Megrendelés az online felületen: 2019.03.01. és 2019.03.15. között

Fizetés az online felületen: 2019.03.01. és 2019.03.20. között

 

   Budapest, 2019. február 18.                                                      Gazdasági iroda