Beiratkozási tudnivalók

 

 

 

 Tisztelt Szülők! A 2018-2019-es tanévre való beiratkozás a későbbiekben az Észak-Budapesti Tankerületi Központ kiírása szerint lesz.

 

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

  • 2018. április 12-13.               8.00-tól 19.00 óráig

 

A beíratással kapcsolatos feladatok:

 

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az intézmény honlapján közzé tegye a felvételi körzetére vonatkozó információkat, továbbá   a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-        A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.[1]

-        A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.[2]

-        Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.[3]

  • óvodai szakvélemény[4]
  • járási  szakértői bizottság szakértői véleménye[5]
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.[6]

-   Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: ( 1. számú  melléklet)

-        Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.[7]

 

 

A beírás a lakcímkártya alapján történik.

 

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek! ( 5. számú melléklet)

 

Köszönettel:

 

Balogh Éva

intézményvezető

 

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

1033 Budapest Harrer P.u.7.

tel:  (1) 454-1510

 [1] 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

[2] 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

[3] 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

[4] 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) a)

[5] 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)

[6] 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) b)-c)

[7] 2011. évi CXC. törvény 91. § (2)

 

 

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

1. számú melléklet - Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

 

2. számú melléklet - Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

 

Hit- és erkölcstan nyilatkozat

 

A feladatellátási hely felvételi körzetei