Iskolai étkezéssel kapcsolatos információk

 

 

 

Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos információk

 

 

Az iskolai étkeztetés igénybevételének feltétele a szülő és az oktatási intézmény közti írásos „Megállapodás” megkötése.

Fizetési módtól függően más-más megállapodási nyomtatványt szükséges kitölteni.

Választható fizetési módok:

Készpénz

Átutalás/Online fizetés

 

Készpénzes fizetés

Kitöltendő nyomtatvány: Megállapodás ingyenes és készpénzes fizetéshez (2 példányban)

A fizetés menete: A befizetésre a szülőnek két, a KSZKI által kitűzött nap áll rendelkezésére. Amennyiben e két napon nem történik meg a befizetés, úgy a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke étkezéséről.

Az étkezési díjat az iskola első emeleti gazdasági irodájában lehet befizetni a megadott napokon 7:30 – 16:30 óra között. Ebédidőben a befizetés szünetel. (Ebédidő: 13:00 – 14:00).

Az ebédpénzt a Tanító néniknek is oda lehet adni lezárt borítékban, elkerülve ezzel az esetleges hosszas sorban állást. A borítékra kérjük ráírni a gyermek nevét, osztályát, a borítékban lévő összeget.

Átutalás/Online fizetés

Kitöltendő nyomtatvány: Megállapodás elektronikus fizetéshez (2 példányban)

A fizetés menete: A szülő minden hónap 1-je és 15.-e között az online felületen megigényli, leszámlázza és bankkártyával online, vagy átutalással kifizeti gyermeke következő havi étkezését. 15-e és 20-a között már csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.

Amennyiben nem történik meg a befizetés, úgy a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke étkezéséről.

 

Étkezési típus megváltoztatása

Kitöltendő nyomtatvány: Kérelem étkezési típus megváltoztatására (1 példány)

Leadási határidő: A befizetést megelőző hónap 20. napja

 

Amennyiben a család több gyermeke is az adott oktatási intézmény tanulója, akkor a megállapodást csak az egyik gyermek részére kell megkötni, a többi gyermek adatait a „Több gyerek esetén adatlap„ kitöltésével kell megadni.

A szükséges nyomtatványok, tájékoztatók és az Általános Szerződési Feltételek letölthetők a KSZKI honlapjáról: www.kszki.hu, továbbá személyesen igényelhetők az oktatási intézmény gazdasági irodáján.

 

 

 

 

Az Ebédbefizetés soron következő időpontját az iskola portáján, a gazdasági irodánál, az iskola honlapján, valamint a KSZKI honlapján lehet megtekinteni.

 

 

 

 

 

Jelenleg érvényes térítési díjak 2017.09.01-től

 

 

 

 

Szülők által fizetett térítési díj/nap

3. kerületi lakos

nem 3. kerületi lakos

Alsós egyszeri

343,- Ft

394,- Ft

Alsós kétszeri (ebéd+uzsonna)

419,- Ft

477,- Ft

Alsós háromszori

502,- Ft

572,- Ft

Felsős egyszeri

356,- Ft

406,- Ft

Felsős kétszeri (ebéd+uzsonna)

432,- Ft

489,- Ft

Felsős háromszori

515,- Ft

584,- Ft

 

 

Az ebédpénzt kiszámolva kérjük hozni, pénzváltásra nincs lehetőségünk!

 

 

Egyéb tudnivalók

 

 

Az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele jogosultság alapján történik. A jogosultság igazolását minden tanítási félévben meg kell újítani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ingyenesen étkező gyermekek ebédbefizetése a támogatásban nem részesülőkkel azonos formában zajlik, vagyis a befizetési napokon a szülőnek, vagy a gyermeknek a gazdasági irodán jeleznie kell a következő havi étkezés igénylését.

 

A Rendszeres Gyermekvédelmi Határozat megléte NEM jelenti az étkezés automatikus megrendelését!

 

A gyermek hiányzása esetén a szülőnek le kell mondania az étkezést, különös tekintettel a Rendszeres Gyermekvédelmi és egyéb támogatásban részesülőkre.

 Az Általános Szerződési Feltételek szerint, a le nem mondott étkezés(ek), nyersanyagnorma + ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek igénybe vevő felé. A lemondás kiszámlázásánál a törvényben előírt első napot minden esetben figyelembe vesszük, az nem kerül kiszámlázásra.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a lemondásra nem került étel elvitelére nincs lehetőség!

 

A lemondást a 250-0807, 250.0887, 454-1510 telefonszámok valamelyikén illetve személyesen a gazdasági irodán lehet megtenni. Az átutalásos/online fizetők a lemondást az online felületen maguk is megtehetik.

ClassBox-on, és az iskola e-mail címére küldött lemondásokat NEM áll módunkban elfogadni.

 

TÁRGYNAPI ÉTKEZÉST LEMONDANI NEM LEHET!

 

A reggel 9:00-ig leadott lemondásokat a következő munkanaptól, a 9:00 után beérkezetteket csak a leadást követő második munkanaptól tudjuk érvényesíteni.

 

A felső tagozatos tanulók csak ebédjeggyel mehetnek ebédelni. Az ebédjegyet minden nap a gazdasági irodában vehetik át a második, vagy a negyedik szünetben.

 

 

 

 

 

Az általános iskolai gyermekétkeztetésben jelenleg érvényes Szociális támogatások és azok megoszlása

 

 

   

Normatív kedvez-mény mértéke

Önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás (3. kerületben lakó gyermekek részére)

 

Az igénylés „ADATLAP” mellé csatolandó iratok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

 

1-8. évfolyamon tanuló

 

100%

 

-

 

Jogerős Önkormányzati Határozat

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után

 

 

Jövedelemtől függetlenül

 

 

 

50%

 

 

 

45%

Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott „Határozat” az emelt összegű családi pótlékról,             Szakorvosi igazolás

 

Három vagy több gyermekes családok

Amennyiben az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot

 

 

50%

 

 

45%

„Nagycsaládos Nyilatkozat” és a 16. életévüket betöltött gyermekek után iskola látogatási igazolás a normatív kedvezményhez.      Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Határozata az önkormányzati kedvezményhez. A kérelmeket az Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztályának ügyfélszolgálatán kell benyújtani.

 

Három vagy több gyermekes családok

Amennyiben az 1 főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 42.750,-Ft-ot

 

 

50%

 

 

0%

 

„Nagycsaládos Nyilatkozat”

A 16. életévüket betöltött gyermekek után iskola látogatási igazolás.

 

Gyermekét egyedül nevelő szülő

Amennyiben az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot

 

 

0%

 

 

60%

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Határozata az önkormányzati kedvezményhez. A kérelmeket az Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztály ügyfélszolgálatán kell benyújtani.

 

Családban élő gyermekek esetén

Amennyiben az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot

 

 

0%

 

 

45%

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Határozata az önkormányzati kedvezményhez. A kérelmeket az Önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztály ügyfélszolgálatán kell benyújtani.

 

Önkormányzati támogatást kizárólag 3. kerületben lakók igényelhetnek.

 

A Tartósan beteg státuszú 3. kerületi gyermekek automatikusan megkapják az önkormányzati támogatást.