Projekt-hét: tanulás projekt-módszerrel

 

Osztályaink a tanév során egy-egy héten, az ún. "projekt-héten" a szokásos tanóráktól eltérő módon, "projekt-módszerrel" tanulnak.

 

pro3a3_320x
Csoportmunka, tantermen kívül - jellemző pillanat

A projekt-módszer lényege, hogy egy elméleti tananyagot nem a szokásos módon sajátítják el (a tanár leadja az anyagot, a tanulók otthon megtanulják, dolgozatot írnak, végül jegyet kapnak), hanem a tanulók csoportokba szerveződve valami konkrét feladatot (projektet) kapnak az adott témában, amit  kidolgoznak, és a végén kézzelfogható "végterméket" hoznak létre.

A tanulók csoportba szerveződve mélyülnek el a kapott probléma, a "projekt" megoldásában. A csoport az osztály- és évfolyamkereteken átívelő is lehet.

 

A projekt munka során jórészt önálló munkával, illetve a projekt-csoporton belüli belső munkamegosztással (munkakörök kiosztásával, kiscsoportok szervezésével)  tevékenykednek. A feladat teljesítéséhez szükséges elméleti tudnivalókat maguk kutatják fel, majd megosztják egymással megszerzett tudásukat, és közösen megbeszéléseket tartanak. Így mindenki egyénisége, képességei és tehetsége szerint alakítja az egyes munkafolyamatok elvégzését.

 

Mindez lehetőséget kínál a szociális tanulásra. A feladat megoldásához elengedhetetlen a résztvevők, illetve a kiscsoportok egymás közötti kommunikációja. Csupa olyan helyzet, ami a tanulóknak lehetőséget ad tehetségük kibontakoztatására, és amire a hagyományos tanórákon nincs mód.

 

A projekt-orientált tanítás tehát integratív jellegű, interdiszciplináris. A problémát, a megoldandó feladatot komplexen, életszerű összefüggéseiben fogja fel, és a megoldást a különböző tantárgyakban tanultak együttes felhasználásával éri el.

 

A projekt-tanítás lényeges eleme, hogy eredményeit nyilvánosságra kell hozni: a bírálat és a kritika nyilvánosan történik. A bírálat mértéke nem csupán az érdemjegy-skála (bár a mai iskolai gyakorlatban aligha tudunk ettől teljesen eltekinteni), hanem a cél és az eredmény összevetése, a végtermék minősége, továbbá az előállításához, a munkafolyamathoz fűzött reflexiók. A "terméket" a kisebb és nagyobb nyilvánosság elé kell tárni: nem elegendő, ha csak a tanár vagy a csoport tagjai látják - lehetőség szerint az iskola minél szélesebb köre elé állítsuk ki eredményünket.