Pedagógiai programunk

 

Küldetésünk


Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola nevelőtestületének hite szerint a "Harrer" minden diákja boldog gyermekkort élhet át, miközben elsajátíthatja a sikeres felnőttkor alapjait.

 

Célkitűzéseink

- Emberközpontú iskola megvalósulását szeretnénk elérni, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg.
- A konstruktív életvezetésre nevelést tekintjük tanítványaink nevelésében alapvetően fontosnak.
- A partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására törekszünk.
- Az európai klasszikus értékrendszer alapján kívánunk dolgozni.

 

Iskolánk pedagógiai programja: Differenciált képességfejlesztő program

 

A programunk célja, hogy minden gyerek megtalálja iskolánkban a képességének megfelelő optimálisan jó helyet, mely széles körű alapműveltséget és eszközszintű használatot (idegen nyelv és számítástechnika területén) biztosít a középiskolai munkájához.

 

1.      Angolul 31 éve tanulhatnak gyermekeink, különböző rendszerben fakultáción, tagozaton vagy, emeltszinten. A Világnyelv program keretében a „Tartalomalapú angolnyelv-oktatásrendszerét kiterjesztettük iskolai szintre. Ennek eredményességét bizonyítja, hogy tanítványaink szép sikereket értek el a nyelvvizsgákon és munkájuk során is. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy szorgalmas diákjaink 8. osztályos korukra képesek legyenek letenni a nyelvvizsgák különböző fokozatait.

 

2.      Az emeltszintű angolnyelv oktatás hatékonyságának fokozása érdekében az EU Socrates programja keretében rendszeresen sikeres projektekben veszünk részt 8-9 európai ország iskolájával.

 

3.      A Közép Európai Tanári program CETP keretében az USA-ból anyanyelvi tanár segíti tanulóink nyelvi kommunikációs szintjének fejlődését.

 

4.      Fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg 7. osztálytól második idegen nyelvet kezdjenek tanulni.

 

5.      Az informatika oktatását elengedhetetlenül fontosnak tartjuk. Véleményünk szerint alapfokú számítástechnikai ismerettel tanítványaink meg fogják állni helyüket az élet bármely területén.

 

 

6.      Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk, most másodszor is sikerült megkapni ezt a kitüntető címet. Szeretnénk elérni, hogy tehetséges tanulóink képességüknek megfelelő tudáshoz jussanak.

 

7.      Kézműves tevékenységek és a kerámia oktatására, magas szintű művészeti nevelésre azért helyezünk hangsúlyt, mert rohanó életünket ezekkel az ismeretekkel szebbé tehetjük.

 

 

8.      A magyar nyelv színvonalas oktatásának komoly hagyományai vannak iskolánkban.

 

9.      Magasabb szintű zenei oktatásban szeretnénk részesíteni gyerekeinket, együttműködve az Aelia Sabina Művészeti és Zene Iskolával.

 

10.  Sokféle sportolási lehetőséget biztosítunk gyerekeink számára. Kiemelten foglalkozunk a „mini” röplabda és a röplabda oktatásával-az Óbudai Kaszások Egyesületének utánpótlás játékosait neveljük. Jól működő Diáksport Egyesületünk van.

 

11.  Alapvető feladatunknak tartjuk a szabadidő kulturált eltöltésére való nevelést Ennek érdekében gyerekeink számára a programok sokszínű választékát nyújtjuk. Nagyon szép iskolai hagyományaink vannak, melyekre tanítványaink mindig szívesen emlékeznek vissza.

 

 

12.  Az Szülői Választmánnyal folyamatosan, közösen keressük gyerekeink számára a legjobb megoldásokat. 
Szeretnénk, ha iskolánk a gyerekek és felnőttek számára egyaránt kellemes munkahely lenne!

Természetesen programunk nyitott, minden hasznos és értelmes dolgot folyamatosan beépítünk munkánkba.