Tehetségnap

„Határ a csillagos ég!”

Tehetségnap a Harrerban

 

tehetsgpont_logo

Képek


A Magyar Géniusz Programiroda égisze alatt Tehetségnapot rendeztünk 2011. március 31-én az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola Tehetségpontban.

A délelőtti konferencia célja az volt, hogy neves, meghívott előadók segítségével szakmai tájékoztatást adjon a tehetséggondozásról az Oktatási Főosztály szakembereinek, a kerületi érdeklődő pedagógusoknak, iskolaigazgatóknak, a Pedagógiai Szolgáltató Intézet munkatársainak.

A délután megrendezett fesztivál a Mester és Tanítványa címet viselte, ahol sor került fiatal tehetségeink és mestereik bemutatkozására, példájukon keresztül rávilágítva a tehetséggondozás fontosságára.

 

A tehetségek gondozása, kiválasztása címmel dr. Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutató Intézet tudományos főmunkatársa tartott előadást.

Az előadás első részében a készségek átalakulásáról, az eltérő agyműködés kialakulásáról, az írásbeliség szerepének csökkenéséről beszélt. Rávilágított, hogy az írásbeliség kifejlesztette a verbális, logikus, analitikus gondolkodást, míg a digitális technika elterjedése a vizuális, és az auditív információfeldolgozást erősíti. Az előadás második részében a tehetségtípusokról, a tehetség sajátos attitűd és reakciómódjáról beszélt. A differenciálás fontossága mellett kiemelte az öndifferenciálás jelentőségét is.

 

Pedagógus kulcsszerepek a tehetséggondozásban témájáról tartotta előadását Heimann Lászlóné dr. Buzsik Ilona (ELTE PPK főiskolai docense). Lelkesedése és elkötelezettsége nemcsak megerősítette hallgatóságát, hanem igazán gondolatébresztő volt, és további erőfeszítésekre buzdító.

 

A délelőttöt záró szekcióülések keretében négy intézmény tehetséggondozása mutatkozott be, ahol a bevált, jó gyakorlatot népszerűsítették kerekasztal-beszélgetés keretében. A Harrer Tehetséggondozó Műhely, a Hétpettyes Óvoda, a Bárczi Géza Általános Iskola, az Informatikai Számítástechnikai Tanárok Egyesület Tehetségpont képviselői bemutatták az intézményükben folyó munkát, majd az érdeklődők kérdéseire válaszoltak.

 

A délutáni fesztivál keretében bemutatkoztak fiatal tehetségeink és tanáraik. Az Aelia Sabina Zene-, Képző és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel együttműködve születtek meg a zenei produkciók. A sportban, versmondásban, és más tudományokban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink is szerepet kaptak.

 

A gálaműsort az Alma együttes kellemes koncertje zárta.  

 

Mátrai Monika

Tanárnő