Jó gyakorlatok

Jó gyakorlatok

A Magyar Géniusz Program szakértő értékelése alapján iskolánk komplex módszertani programja (Jó gyakorlatok a tehetségsegítésben) bekerült a 10 példaértékű tehetségsegítő program közé, amely a Géniusz Projektiroda kiadásában jelent meg.

„Jó gyakorlatainkat” fel tudjuk ajánlani az Európai Tehetséggondozó Hálózat számára. Eredményeinket a 6 – 12 éves korosztály számára nyújtott tehetséggondozás területén értük el. A tevékenységek során fejlődnek a gyermekek inter- és intraperszonális készségei, szóbeli, vizuális, illetve mozgásos kifejezőkészségük, logikus gondolkodásuk, fantáziájuk. Erősödik önbizalmuk, és mélyebb felelősségérzetük alakul ki. Ezek az eredmények természetesen hosszútávon kamatozódnak.

Az eredményességet igazolják a leendő elsősök beiskolázásának megnövekedett létszáma, a tanulók tanulmányi eredményei, az OKM méréseken jelentős mértékben az országos átlag felett teljesítenek gyerekeink, a továbbtanulási mutatók alakulása, a továbbtanuló fiatalok középiskolai eredményei, versenyek eredményei kerületi, fővárosi illetve országos szinten.

Gazdagító projektjeink, tehetséggondozó műhelyeink, rendezvényeink kidolgozott rendszerét és tartalmi anyagát szívesen megosztjuk, műhelybeszélgetéseken, szakmai tapasztalatcseréken.

„Tartalomalapú, emelt szintű angolnyelv-oktatás rendszere” iskolánkban 2015-ben elnyertük a mentor iskola címet.

A program lényege: az angol nyelvi órákon felül az alsó tagozatos gyerekek az informatika, rajz, természetismeret, míg a felsős tanulók a természetismeret, a történelem tantárgyat vagy a környezetvédelmet 50%-ban angol nyelven tanulják.

Célja:

  • Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése.
  • A gyerekek minimum 30 %-a B1 szintű nyelvvizsgát letegye.

Erősségeink:

Kidolgozott program rendszer-sok kiegészítő anyag.

Nagyon jól felkészült tanárok - CEPT tanár

Külföldi tanulmány utak.

Eredményeink:

  • Sikeres tanulmányi versenyek.
  • Az Új Nemzedék Központ által végzett kutatásban (2017/18-as tanév) iskolánk bekerült az ország 10 legjobb tehetséggondozó intézménye közé. (479 intézmény közül)

 

További hasznos információk:

http://tehetseg.hu/jo-gyakorlatok-tehetsegsegitesben

http://tehetseg.hu/jo-gyakorlatok

http://tehetseg.hu/jo-gyakorlatok/kereso?page=7

http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/harrer-tehetseggondozo-muhely