Tájékoztató a hitoktatásról

A következő tanévben megvalósuló hit-és erkölcstan oktatásról szóló tájékoztató nap iskolánkban

2020.03.02-án, hétfőn 17 órakor lesz.