Tájékoztató

A Hit- és erkölcstan oktatás eljárásrendjében foglaltaknak megfelelően, iskolánkban az egyházak képviselőivel egyeztetett Tájékoztató nap időpontja: 2023.03.06. 17 óra.