Angol nyelvoktatás

Angol nyelvoktatás

Szeretnénk, ha gyermekeink nyelvi élményei és tapasztalatai – mind ezek kulturális vonzataival együtt - folyamatosan bővülnének a magyar nyelven át más népek nyelvei felé. Így majd az egyes helyzetekben rugalmasan hívhatják elő nyelvi ismereteiket a mindenkori beszélgetőpartnerrel folytatott sikeres kommunikáció érdekében. Reméljük, felnőtt életükben eljutnak a többnyelvűség szintjére.

A nyelvtanulást egész életen áttartó feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a diákok motivációjának, készségeinek és önbizalmának erősítését az iskolán kívüli új nyelvi élmények feldolgozásához.

Reméljük, örömmel tanulják az angol nyelvet, és használható nyelvtudással ballagnak el nyolcadikos diákjaink.