Pedagógiai programunk

Pedagógiai programunk

Küldetésünk

Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola nevelőtestületének hite szerint a "Harrer" minden diákja boldog gyermekkort élhet át, miközben elsajátíthatja a sikeres felnőttkor alapjait.

Célkitűzéseink

  • Emberközpontú iskola megvalósulását szeretnénk elérni, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg.
  • A konstruktív életvezetésre nevelést tekintjük tanítványaink nevelésében alapvetően fontosnak.
  • A partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására törekszünk.
  • Az európai klasszikus értékrendszer alapján kívánunk dolgozni.

Iskolánk pedagógiai programja: Differenciált képességfejlesztő program

A programunk célja, hogy minden gyerek megtalálja iskolánkban a képességének megfelelő optimálisan jó helyet, mely széles körű alapműveltséget és eszközszintű használatot (idegen nyelv és számítástechnika területén) biztosít a középiskolai munkájához.

Angoltanulás

31 éve tanulhatnak gyermekeink, különböző rendszerben fakultáción, tagozaton vagy, emeltszinten.

Angol projektek

Az emeltszintű angolnyelv oktatás mellett az érdeklődő diákoknak angol nyelvű táborokat, tehetségköröket, és külföldi utazást szervezünk Angliába, Skóciába.

Anyanyelvi tanárok

A Közép Európai Tanári program CETP keretében az USA-ból anyanyelvi tanár segíti tanulóink nyelvi kommunikációs szintjének fejlődését.

Második idegen nyelv

Fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg 7. osztálytól második idegen nyelvet kezdjenek tanulni.

Informatika

A digitális írástudás a XXI. század egyik legfontosabb követelménye. Igyekszünk diákjainkat ezekre a kihívásokra is felkészíteni.

Kiváló Tehetségpont

Kiválóan Akkreditált Tehetségpont vagyunk, 2018-tól területi hatókörrel. Ugyanebben az évben csatlakoztunk Európai Tehetséggondozó Hálózathoz, Európai Tehetségpontként.

Magyar nyelv

magyar nyelv színvonalas oktatásának komoly hagyományai vannak iskolánkban.

Zenei oktatás

Magasabb szintű zenei oktatásban szeretnénk részesíteni gyerekeinket, együttműködve az Aelia Sabina Művészeti és Zene Iskolával.

Sport

Sokféle sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak. A Mészöly Focisuli szervezésében focizhatnak alsós diákjaink, felsőseink elsajátíthatják a frizbi alapjait. Mindkét sportágban komoly eredményeket értek el diákjaink.

Kultúra

Alapvető feladatunknak tartjuk a szabadidő kulturált eltöltésére való nevelést Ennek érdekében gyerekeink számára a programok sokszínű választékát nyújtjuk. Nagyon szép iskolai hagyományaink vannak, melyekre tanítványaink mindig szívesen emlékeznek vissza.

Szülői együttműködés
A szülőket nagyon fontos partnereinknek tekintjük. Közösen, együttműködve tervezzük a programokat a Szülői Választmánnyal. Véleményük mindig értékes visszajelzés számunkra.

Szeretnénk, ha iskolánk a gyerekek és felnőttek számára egyaránt kellemes munkahely lenne!