Együttműködés, kapcsolatok -hálózatépítés

Együttműködés, kapcsolatok -hálózatépítés

Az együttműködéssel kapcsolatos korábbi tapasztalatok és jövőbeli tervek

Korábbi tapasztalatok

Nemzetközi kapcsolataink: Socrates program

Sikeres pályázatoknak köszönhetően intézményünk nagyon intenzíven bekapcsolódott a Socrates nemzetközi programba.

Iskolánk 1997. óta szinte folyamatosan részt vett a Tempus által irányított projekteken.

Eddigi projektjeink

S.H.E.E.P                                                                  2001-2003.--- 3 ország—  8 mobilitás

Hidak /Bridges                                                                     2003-2006 --- 6 ország—12 mobilitás

Rómaiak /Romans in your and our region               2003-2006 --- 5 ország—12 mobilitás

Folyók /Rivers – bringing people together              2006-2009 --- 6 ország—12 mobilitás Óvjuk környezetünket /W.E.  C.A.R.E.                           2010-2012 --- 6 ország—24 mobilitás

68 mobilitás

Ezek a nemzetközi projektek európai iskolák közötti együttműködésnek nyitottak teret. Lehetővé tették, hogy közösen vállalt azonos célok megvalósításának érdekében munkálkodjanak az egyes partnerek a saját iskolájukban úgy, hogy egymás tapasztalatait megismerhessék, felhasználhassák. Ez a tapasztalatcsere és együttműködés természetesen nemcsak tanárok, hanem tanulók között is megvalósult. Mivel nemzetközi projektről volt szó, közös nyelvet is kell találni az együttműködéshez. Így jutott főszerephez az angol nyelv. Projektjeink történelmi és többségében környezetvédelmi témájúak voltak

Céljaink közé tartozott, hogy:

 • a kollégák módszertani tárháza gazdagodjon
 • a tanulók legyenek tudatában annak, milyen hatással vannak a környezetükre
 • vitassák meg és elemezzék a hétköznapi környezetvédelmi kérdéseket
 • (pl: vízfelhasználás, energiafogyasztás, újrahasznosítás)
 • ismerjék meg más országok környezetvédelmi törekvéseit
 • legyenek képesek felelősséget vállalni saját hazájuk, ill. az EU környezet iránt
 • fejlesszék idegen nyelvi, infokommunikációs kompetenciájukat
 • fejlődjön állampolgári kompetenciájuk azáltal, hogy létrehoznak egy Comenius Diáktanácsot (tisztségviselők: gazdasági szakember, kreatív igazgató, marketinges stb.), megalkotják saját Európai Öko Irányelveiket.

Elért eredményeink :

 • Diákjaink idegen nyelvi motiváltsága, kifejezőképességének magas szintje, nagy mértékben a projekteknek köszönhető.
 • A diáktalálkozóknak szerepük van a nemzetközi diákkapcsolatok kialakulásában, fenntartásában és a tolerancia fejlődésében.
 • Kollegáink számos országban jártak, tapasztalatokat gyűjtöttek óralátogatások alkalmával, melyet beépítettek munkájukba, megosztották a nevelőtestülettel és a szülőkkel
 • Az infótechnikában kimondottan hatalmasat fejlődtünk. Video-konferenciákat rendeztünk, újságszerkesztő programmal ismerkedtünk, a kisfilmeket készítettünk.
 • A szülők körében is nagyon népszerűek projektjeink. Segítőkészségükre számos alkalommal építhettünk.

CETP:12 éve tanítanak nálunk anyanyelvi tanárok az USA-ból a Közép európai tanári program keretében. A nyelvi kompetenciák fejlesztésének rendkívül hatékony lehetősége ez számukra. Az anyanyelvi tanár órabeosztásánál arra törekedtünk, hogy minél több tanuló használhassa ki ezt a ritka lehetőséget. Mind alsós, mind felsős diákjaink találkozhatnak vele.

Örömünkre szolgál, hogy a gyerekek egyre kevésbé tartanak a valóságos beszédhelyzetektől.

Tehetségpontként igyekszünk szakmai hálózatunkat építeni. Együttműködési megállapodást írtunk alá számos intézménnyel, többek között az Óbudai Veres Péter Gimnáziummal, az Óbuda Gimnáziummal, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Tehetségponttal, a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziummal, az ELTE Pedagógikummal valamint az Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete Tehetségponttal.

Tehetségnapok, de egyéb rendezvények keretében is igyekszünk az együttműködést aktívvá tenni. Az ISZE Tehetségponttal többször szerveztünk nyári tehetséggondozó tábort. Oktatói, tanárai nem egyszer adtak előadást tehetségnapjainkon az érdeklődő tanulóknak például az info-kommunikációs akadálymentesítés témakörében. A „Gazdagító Programpárok” pályázat segítségével a Vermes Miklós Tehetségpont mutatkozott be gazdagító programjával.

A programok lebonyolítását felnőtt és egyetemista önkéntesek, valamint közösségi szolgálat keretében középiskolás tanulók segítik.

Későbbi tervek:

 • Szeretnénk meglévő magyarországi kapcsolatainkat színvonalasan fenntartani.
 • Szeretnénk Európai Tehetségpontokkal vagy Társult Európai Tehetségközpontokkal munkakapcsolatot kialakítani.
 • Szívesen vennénk részt konferenciákon.
 • Programokhoz, stratégiákhoz/akciótervekhez csatlakoznánk.
 • Szerveznénk tehetség napokat, és szívesen megnéznénk másokét.
 • Európai Tehetségpontok kapcsolódó programjait hirdetnénk.
 • Örömmel látnánk nemzetközi szakértőket.
 • Szeretettel fogadnánk külföldi tehetséges fiatalokat.