Harrer Tehetséggondozó Műhelyek (HTM)

Harrer Tehetséggondozó Műhelyek (HTM)

Harrer Tehetséggondozó Műhelyek (HTM)     

A program célja:

 • az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felfedezése
 • a tehetségígéretek számára speciális foglalkozások szervezése
 • az intellektuális képességeknek minél magasabb szintre juttatása
 • a tehetség kibontakozásához szükséges személyiségfejlesztés
 • olyan környezet biztosítása, ahol szárnyalhat a gyerekek fantáziája, szabadon tevékenykedhetnek, játszhatnak

A célcsoport tanulói:                                             

 • 6 – 13 éves
 • jó képességű tanulók
 • az osztály tanulóinak legjobb 20%-a kerül beválogatásra
 • meghívásos alapon is be lehet kerülni a műhelyekbe
 • programon belül érdeklődési körnek megfelelő választás

Harrer Tehetséggondozó Műhelyek

 • Kobaktörő /kreativitásfejlesztés
 • Rejtőzködő értékeink
  Világnapok
 • Egészséges életmód
 • Harrer Hírek
 • Kis Picassók
 • Kicsinyek kórusa
 • "Ro-bee". Algoritmikus gondolkodás fejlesztése padlórobotokkal.
 • 2B@B2 angol nyelvvizsga felkészítés nyolcadikosoknak
 • Vegykonyha
 • Arlecchino Bábműhely
 • Szivacskézilabda
 • Sakk
 • Frizbi

Tehetségterületek

Gardner többszörös intelligenciaelméletét figyelembe véve dolgoztuk ki programjainkat, komplex tehetségfejlesztő foglalkozásainkat.

 

A Gardner által azonosított 8 intelligenciaterület:

Verbális intelligencia az erőssége azoknak, akik szívesen olvasnak, írnak, akik “jól bánnak a szavakkal”.

Logikai-matematikai területen erősek, akik természetes módon meglátják az összefüggéseket a látszólag össze nem tartozó dolgok között is.

A térbeli-vizuális területen kiemelkedő emberek jól tájékozódnak, grafikonok és ábrák kedvelői, fejlett a belső látásuk.

Az emberekkel való sikeres együttműködés, az eredményes kommunikáció és konfliktuskezelés az inerperszonális terület fejlettségének függvénye.

Az intraperszonális, személyes intelligencia szintje az önismeret, a reflexiós készség, a célkitűzési stratégiák által határozható meg.

A testi-kinesztetikus területen motiváltakat a sportban elért eredményeik vagy kétkezi alkotásaik által lehet felismerni.

A zenei intelligencia speciális területe a jó hallást, a hangszeren való játékot, az énekelés magas szintjén egyaránt megmutatkozhat.

A természeti intelligencia jelei az állatokkal való bánás, a növények gondozása, a természet iránti kiemelt figyelem formájában mutatkozik meg.

Tekintve, hogy ezek az intelligenciaterületek nem elszigetelten mutatkoznak meg, érdemes egymásra hatásukat is vizsgálni.

 

Forrás: http://sulihalo.hu/ajanlo/74-aktus/8362-tobbszoros-intelligencia