Iskolai étkezéssel kapcsolatos információk

Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos információk

A gyermek iskolai étkezésének feltétele a szülő és az oktatási intézmény között megkötött írásos „MEGÁLLAPODÁS”.

Fizetési módtól függően más-más megállapodási nyomtatványt szükséges kitölteni 2 példányban. A nyomtatványok letölthetők a KSZKI honlapjáról www.kszki.hu (közétkeztetés, letölthető dokumentumok).

 

Választható fizetési módok:

  • Készpénzes
  • Elektronikus

 

Készpénzes fizetés:

Kitöltendő nyomtatvány: „Megállapodás készpénzes fizetéshez”.

A befizetésre a szülőnek havonta két, az intézmény által kitűzött nap áll rendelkezésére.

A pandémiás helyzetre való tekintettel a készpénzes befizetés az alábbiak szerint zajlik:

A készpénzes befizetésre kijelölt napokon 08:00 és 16:00 óra között a szülőnek, a bakonyi.rita@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött e-mailben kell jeleznie a gyermek következő havi étkezésének igényét. A fizetendő összegről csekket állítunk ki, melyet másnap hazaküldünk a gyermekkel. A csekket a kiállítástól számított 2 napon belül postán be kell fizetni, és az igazoló szelvényt elektronikus úton az iskola gazdasagi.harrerp@ebtk.hu e-mail címére kell megküldeni.

 

Elektronikus befizetés:

Kitöltendő nyomtatvány: „Megállapodás elektronikus fizetéshez”.

A szülőnek minden hónap 1-je és 15.-e között az online felületen kell megigényelnie és leszámláznia gyermeke következő havi étkezését.

A számla ellenértékét az online felületen bankkártya segítségével 1-je és 20.-a között kifizeti, vagy bankszámláról átutalással teljesíti 1-je és 15.-e között.

A határidőn túl érkező átutalásokat a KSZKI visszafordítja. Amennyiben 20.-ig nem történik meg a számla kiegyenlítése, úgy a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke következő havi étkezéséről.

(Az intézménybe meleg ételt behozni nem lehet!)

 

 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2023. SZEPTEMBER 01-től
3.kerületi lakos nem 3. kerületi lakos
ALSÓ TAGOZAT       1x  597,- Ft / nap 737,- Ft / nap
ALSÓ TAGOZAT (T+E) 2x 743,- Ft / nap 915,- Ft / nap
ALSÓ TAGOZAT (E+U) 2x 724,- Ft / nap 889,- Ft / nap
ALSÓ TAGOZAT       3x 870,- Ft / nap 1.067,-Ft / nap
FELSŐ TAGOZAT     1x 610,- Ft / nap 762,- Ft / nap
FELSŐ TAGOZAT (T+E) 2x 762,- Ft / nap 946,- Ft / nap
FELSŐ TAGOZAT (E+U) 2x 737,- Ft / nap 921,- Ft / nap
FELSŐ TAGOZAT     3x 889,- Ft / nap 1.105,- Ft / nap

Étkezési térítési díjkedvezmények:

 

  1. nagycsaládos kedvezmény (a család három vagy több gyermeket nevel)
  2. a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  3. a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos
  4. a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
  5. jövedelem alapján

 

Az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele jogosultság alapján történik. A jogosultságot tanítási évenként kell igazolni az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával.

Az ingyenesen étkező gyermekek étkezésének befizetése a támogatásban nem részesülő készpénzes befizetőkkel azonos formában zajlik, vagyis a befizetési napokon a szülőnek, vagy a gyermeknek a gazdasági irodán jeleznie kell a következő havi étkezés igénylését.

 

Az ingyenes étkezésre való jogosultság NEM jelenti az étkezés iskola részéről történő automatikus megrendelését!

 

 

Étkezés lemondás:

A gyermek hiányzása esetén a szülőnek le kell mondania az étkezést, különös tekintettel a támogatásban részesülőkre. A lemondásra nem került adagok a hiányzás második napjától   kiszámlázásra kerülnek a szülő részére.

A lemondást a 250-0807, 250.0887, 454-1510 telefonszámok valamelyikén lehet megtenni. Az online/átutalásos fizetők a lemondást az online felületen önállóan intézhetik. AZNAPI ÉTKEZÉST LEMONDANI NEM LEHET! A reggel 9:00-ig leadott lemondásokat a következő munkanaptól, a 9:00 után beérkezetteket csak a leadást követő második munkanaptól tudjuk érvényesíteni.

 

Az általános iskolai gyermekétkeztetésben 2022.01.01-től igényelhető támogatások

 

Normatív támoga-tás

Önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás            3. kerületben lakó gyermekek részére  

Az igénylési „Nyilatkozat” mellé csatolandó iratok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy nevelésbe vett gyermek  

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

100%

 

 

-

 

Jogerős Önkormányzati Határozat

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után jövedelemtől függetlenül

 

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

50%

 

 

50%

Kormányhivatali „Határozat” az emelt összegű családi pótlékról, valamint szakorvosi igazolás (diétás étkezést igénylő betegség esetén).
 

Három vagy több gyermekes családok

 

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

50%

 

 

-

 

A 16. éven felüli gyermekek után iskola látogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás leadása szükséges.

Három vagy több gyermekes családok, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át  

 

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

45%

Az önkormányzati étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot megállapító önkormányzati Határozat. A 16. éven felüli gyermekek után iskola látogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás leadása szükséges.
Gyermekét egyedül nevelő szülő, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át  

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

-

 

 

 

60%

 

Az önkormányzati étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot megállapító önkormányzati Határozat

Családban élő gyermek esetén, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át  

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

-

 

 

 

45%

 

Az önkormányzati étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot megállapító önkormányzati Határozat

Jövedelemhatárhoz kötött étkezéstérítési támogatást kizárólag 3. kerületben lakók igényelhetnek az Önkormányzat Szociális Főosztályán.

A kérelmeket a tanév I. félévére augusztus 15-től november 1-ig, a II. félévre december 15-től március 1-ig lehet benyújtani.

ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK A GAZDASÁGI IRODÁBAN KÉRHETŐK VAGY A KSZKI HONLAPJÁRÓL (www.kszki.hu) LETÖLTHETŐK