Tervezett osztályaink

Tervezett osztályaink

Tervezett első osztályainkról:

Jól felszerelt tantermekben, tapasztalt, gyermekszerető tanító nénik várják a lelendő első osztályosokat. Gyermekközpontú, kompetencia alapú oktatást-nevelést folytatunk, mely nagy hangsúlyt fektet a képességek és készségek fejlesztésére. Ezt változatos módszerek segítségével, a tanulók aktív bevonásával érjük el. (Projektoktatás, kooperatív tanulási technikák, digitális tartalmak, témahetek)

Az olvasást hagyományos, hangoztató – elemző – összetevő módszerrel tanítjuk.

Első osztályainkban magas színvonalú angol nyelvi oktatást biztosítunk.

A „Tartalomalapú angolnyelv-oktatás” Program keretében valósítjuk meg az angol nyelv oktatását. Ez azt jelenti, hogy törvény által biztosított angol nyelvi órákon felül az alsó tagozatos gyerekek készségtárgyakat- rajz, ének, testnevelés, ill. természetismeret- tantárgyakat a tanóra 50%-ában angol nyelven tanulhatják.

Bővebb információt az „Angolnyelv-oktatás” címszó alatt találnak.

 

Lehetőség van anyanyelvi tanár által vezetett szakkör jellegű foglalkozáson való részvételre is.

 

Iskolánk az Országos Tehetségpont Hálózat háromszorosan Akkreditált Kiváló Tehetségpontja.

Erről a „Tehetség” címszó alatt olvashat honlapunkon.

Az Aelia Sabina Művészeti Iskola helyben biztosít zenei, művészeti képzést délutánonként, amiről külön bizonyítványt kapnak a gyerekeink.