Névadónk

Névadónk

Harrer Pál, iskolánk névadója

Harrer Pál (Buda, 1829. október 28. – Budapest, 1914. július 26.)
Óbuda nagyhatású polgármestere 1872-73 között, amikor Óbuda önálló város a szintén külön városnak számító Budától és Pesttől. A Budapestté történő egyesítés előmozdítója, az egyesülés után a hivatalosan "III. kerületté" alakuló Óbuda elöljáróságának vezetője 1886 évi nyugdíjba vonulásáig.

 

Harrer_Pal_festmeny

Harrer Pál 1829-ben született Óbudán, szegény sváb családban. Édesanyját korán elveszítette. Édesapja szőlősgazda volt, de Harrer bal keze egy születési hiba miatt "kacska" volt, nem dolgozhatott apja földjén, így a hivatalnokká válás volt az egyetlen járható út a fiatalember előtt. A szegénység és a magyar nyelv ismeretének hiánya - hiszen anyanyelve német volt - igencsak megnehezítette a tanulást, de kitartásának köszönhetően írnok (1848), később jegyző lett (1850). Majd 1872 és 1873 között az első polgármestere Óbuda mezővárosnak. Pest, Buda és Óbuda 1873 januárjában Budapestté történt egyesítésének lelkes támogatója és előmozdítója volt. Harrer Pál szinte egész életét szülőföldjén töltötte, Óbudáért és a kerületi lakosokért dolgozott, életművéért királyi kitüntetést is kapott. Szolgálati évei idején vált Óbuda földművelő-szőlőtermelő mezővárosból iparosodó kerületté.

Polgármestersége második évében, 1873-ban egyesült Pest, Buda és Óbuda "Budapest" néven, ezzel Óbuda önálló városból "III. kerületté" alakult. Az óbudai polgármesteri cím megszűnt, Harrer Pál mint a III. kerület elöljáróságának vezetője (elöljáró) képviselte a kerületet 1886-ban történt nyugdíjba vonulásáig.

Óbuda első polgármestereként kitűzött célját, miszerint Óbudáért dolgozzon, megvalósította; tevékenységét, emberi nagyságát nemcsak az óbudai lakosok, hanem a kormány is elismerte, életpályájáért királyi kitüntetésben részesült.

 

harrer_pal_szobor

Harrer Pálról szöveges emlék kevés maradt fenn. Az a kevés információ, amit az utókor tudhat személyiségéről, életéről, főleg a fiának, Harrer Ferencnek köszönhető, aki az Egy magyar polgár élete című könyvében írt róla. Így vall édesapjáról:

"Mindig tárgyilagos volt, a dolgokat érzelmek és szenvedély nélkül szemlélte. E tulajdonságok fejlesztették ki élete vezető elvét: a közérdek mindenek fölé helyezését."

Harrer Pálról összesen két képi ábrázolás maradt fenn. Egyik a Harrer család tulajdonában lévő festmény, amely a fiatal Harrert ábrázolja (fenti képünk). E festményt Harrer Pál ükunokája, Zalai Krisztina 2009 decemberben a III. kerületnek adományozta. A festmény sokat segített a szobrászművésznek a fiatal Harrer Pál hiteles ábrázolásában.

Művét fia, az immár egyesített fővárost 74 évig szolgáló Harrer Ferenc jogász és várospolitikus, Nagy-Budapest létrehozásának egyik szellemi és gyakorlati előkészítője vitte tovább.

Sírja a Farkasréti temetőben található.

Nevét és emlékét III.kerületben utca és általános iskola és szobor őrzi.

Szobra a Fő tér sarkán, a Városháza mellett áll 2010 óta, Kutas László szobrászművész alkotása.

 

Források:

Wikipédia / Harrer Pál

Óbuda Önkormányzatának weboldala, www.obuda.hu

Heti Válasz / Az első polgármester