Munkaterv 2023/24-es tanév

Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola   2023/2024. évi munkaterve

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-a szerint

A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA

3. § (2) a)

 

2024. 05. 29. Pályaorientációs nap

2024. 05. 30. Erdei iskola

2024. 06. 19. Osztályozó értekezlet

2024. 06. 20. Iskolanap/DÖK „Vége végre Nap”

 

A SZÜNETEK IDŐTARTAMA

3. § (2) b)

Őszi szünet - 2023. okt. 28 - nov.05.

Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a  szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

 

Téli szünet - 2023. december 22 – 2024. január 07.

A  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a  szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

 

Tavaszi szünet: - 2024. március 28 – április 7.

A  tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a  szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő)

 

MEGEMLÉKEZÉSEK, NEMZETI ÜNNEPNAPOK

3. § (2) c)

2023. október 6.  – 2023. október 06.

2023. október 23. – 2023. október 20.

2024. február 25. – 2024. február 24.

2024. március 15. – 2024. március 14.

2024. április 16. – 2024. április 16.

2024. június 4. – 2024. június 04.

 

ISKOLAI, ÓVODAI, KOLLÉGIUMI ÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPNAPOK

3. § (2) d)

Tanévnyitó  2023. 09. 01.

Tökfesztivál  2023. 10. 26. 15:00 – 18:00

Mikulás  2023. 12. 06.

Karácsony  2023. 12. 21.

Farsang alsó tagozat 2024. 02.07; 02.08.

Farsang felső tagozat 2024. 02. 09.

Költészet napja 2024. 04.12.

Kulturális Bemutató 2024. 04.26.

Anyák Napja 2024. 05.03 – 08.

Tehetségnap - Művészeti Gála 2024. 06.05.

Ballagás 2024. 06.21.

Tanévzáró 2024. 06. 26.

AZ ELŐRE TERVEZHETŐ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK, SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK

3. § (2) e)

 

Tanévnyitó értekezlet                                             2023.08.31.

Tantestületi értekezlet                                             2023.09.11.

1.és 8. évfolyamos osztályértekezletek                2023.09.18.

Tantestületi nevelési értekezlet                             2023.10.09.

Nevelési értekezlet                                                  2023.11.13.

4.és 5. évfolyamos osztályértekezletek                2023.11.27.

Tantestületi értekezlet                                             2023.12.11.

Munkaközösségi értekezlet                                    2024.01.15.

Félévi osztályozó értekezlet                                   2024.01.22.

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet                     2024.02.05.

Szakmai munkaközösségi értekezlet                    2024.02.19.

6.7. és 2.3. évfolyamos osztályértekezletek         2024.03.04.

Tantestületi értekezlet                                             2024.03.18.

Tantestületi értekezlet                                             2024.04.15.

Tantestületi értekezlet                                             2024.05.06.

Értekezlet (aktuálisan)                                            2024.05.27.

Szülői értekezlet alsó tagozat                                2023.09.04.

Szülői értekezlet felső tagozat                               2023.09.12.

Szülői értekezlet pótnap az alsó tagozat számára        2023.09.13.

Továbbtanulási tájékoztató a 8. évfolyam számára     2023.10.25.

Szülői értekezlet felső tagozat                               2024.02.05.

Szülői értekezlet alsó tagozat                                2024.02.06.

Szülői értekezlet pótnap az alsó tagozat számára        2024.02.07.

Szülői értekezlet alsó tagozat                                2024.05.06.

Szülői értekezlet felső tagozat                               2024.05.07.

Szülői értekezlet pótnap                                         2024.05.08.

Szülői ért. leendő első oszt. szülei részére             2024.06.10.

Fogadó órák online őszi                                         2023.10.16.

Fogadó órák online téli                                          2023.11.20.

Fogadó órák online tavaszi                                   2024.03.25.

Szülői választmányi ülés (SZMK)                             2023.09.25.

Szülői választmányi ülés (SZMK)                             2024.02.19.

 

 

INTÉZMÉNYI NYÍLT NAPOK

3. § (2) f)

Elsős 2023.11.14.
Alsós:

1.o Óvónőknek,

 

2024.03.19.

2. o. Szülőknek,

3.o. Szülőknek

 

 
Felsős 2024.03.20.
A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁT FELMÉRŐ VIZSGÁLATOK IDŐPONTJA

3. § (2) g)

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2024. 01.09. – 05.10.

 

ISKOLAI KÓRUS IDŐPONTJA

3. § (2) i)

alsó: keddenként 6. óra

felső: hétfőnként 7. óra

ISKOLAI SPORTKÖR SZAKMAI PROGRAMJA

3. § (2) j)

csak akkor, ha az iskola szervezi
TANÍTÁSI ÉV SORÁN TERVEZETT SZÍNHÁZ, CIRKUSZ STB.

3. § (2) k)

pl.: Lázár Ervin Program szerint

2023. október 25. 5. évfolyam

2023. november 20. 6. 7. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENYEK

3. § (2a) (2b) b) e)

Alsós és felsős versenyek:  
Bolyai verseny matematika 3 - 8. o.
Bolyai verseny anyanyelv 3 – 8.o.
Bolyai verseny természettudomány  

3 – 8.o.

Zrínyi Ilona matematika verseny 2 – 8.o.
Kenguru matematika verseny 2 - 8. o.
Fővárosi Tudásbajnokság 1 – 8.o.
Alsós versenyek:  
Szépolvasó verseny 4.o.
Matematika verseny 3 - 4.o.
Anyanyelvi verseny 3 – 4.o.
Komplex rajzverseny 1 – 4.o.
Vers- és prózamondó verseny 1 – 4.o.
Magyarországi kalandok 2 – 4.o.
Napközis pályázat 1 – 4.o.
Logo verseny 3 – 4.o.
Szépíró verseny 3 – 4.o.
Felsős versenyek:  
Angol: 2023. decemberétől

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny

Vers-és prózamondó verseny

Kazinczyról elnevezett “Szép magyar beszéd” verseny

Történelem verseny

Matematika

Természettudományos tantárgyak

Rajz

 

 

 

 

5 - 8.o.

 

 

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK FELADATAI

3. § (2b) a)

általános iskoláknál nem releváns
ORSZÁGOS MÉRÉSEK RENDJE

3. § (2b) c)

Országos mérések a 2023/2024. tanítási évben:

·        MaTalent tehetséggondozó mérés az 5. évfolyamon     2023. szeptember 18.

·       Pályaválasztási kompetencia-vizsgálat 8. évfolyamon:  2023. 09. 19 – 10. 11. között (adatok megküldése 10.18-ig OH-nak)

·       DIFER 2023. 10. 27-ig jelenteni az érintett létszámot az OH-nak. 2023.12.08-ig elvégezni a vizsgálatokat az érintett tanulókkal

·       Mérések ütemezése: 2024.03.04. – 06.03

·       4-5. évfolyamon szövegértés, matematika mérés

·       5-8. évfolyamon kísérleti mérés digitális kultúra és történelem tantárgyakból,

·       6-8. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudományi kompetenciák mérése,

·       6-8. évfolyamon a két tanítási nyelvű iskolai nevelésben célnyelvi mérés angol, német, kínai nyelvből, 6-8. évfolyamon az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók számára idegen nyelvi mérés angol, német nyelvből [Tvr. 11. § (1) bek.].

A mérésben érintett tanulók 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6-8. évfolyamon három mérési napon vesznek részt [Tvr. 11. § (2) bek.].

KÖZÉPISKOLÁK FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

3. § (2b) d)

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2024.január 20.  10:00 óra

Pótló központi írásbeli vizsga: 2024.január 30.  14:00 óra