Iskolai étkezéssel kapcsolatos információk

Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos információk

A gyermek iskolai étkezésének feltétele a szülő és az oktatási intézmény között megkötött írásos „MEGÁLLAPODÁS”.

Fizetési módtól függően más-más megállapodási nyomtatványt szükséges kitölteni 2 példányban. A nyomtatványok letölthetők a KSZKI honlapjáról www.kszki.hu (közétkeztetés, letölthető dokumentumok).

 

Választható fizetési módok:

  • Készpénzes
  • Elektronikus

 

Készpénzes fizetés:

Kitöltendő nyomtatvány: „Megállapodás készpénzes fizetéshez”.

A befizetésre a szülőnek havonta két, az intézmény által kitűzött nap áll rendelkezésére.

A pandémiás helyzetre való tekintettel a készpénzes befizetés az alábbiak szerint zajlik:

A készpénzes befizetésre kijelölt napokon 08:00 és 16:00 óra között a szülőnek, a bakonyi.rita@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött e-mailben kell jeleznie a gyermek következő havi étkezésének igényét. A fizetendő összegről csekket állítunk ki, melyet másnap hazaküldünk a gyermekkel. A csekket a kiállítástól számított 2 napon belül postán be kell fizetni, és az igazoló szelvényt elektronikus úton az iskola gazdasagi.harrerp@ebtk.hu e-mail címére kell megküldeni.

 

Elektronikus befizetés:

Kitöltendő nyomtatvány: „Megállapodás elektronikus fizetéshez”.

A szülőnek minden hónap 1-je és 15.-e között az online felületen kell megigényelnie és leszámláznia gyermeke következő havi étkezését.

A számla ellenértékét az online felületen bankkártya segítségével 1-je és 20.-a között kifizeti, vagy bankszámláról átutalással teljesíti 1-je és 15.-e között.

A határidőn túl érkező átutalásokat a KSZKI visszafordítja. Amennyiben 20.-ig nem történik meg a számla kiegyenlítése, úgy a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke következő havi étkezéséről.

(Az intézménybe meleg ételt behozni nem lehet!)

 

 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2023. SZEPTEMBER 01-től
3.kerületi lakos nem 3. kerületi lakos
ALSÓ TAGOZAT       1x  597,- Ft / nap 737,- Ft / nap
ALSÓ TAGOZAT (T+E) 2x 743,- Ft / nap 915,- Ft / nap
ALSÓ TAGOZAT (E+U) 2x 724,- Ft / nap 889,- Ft / nap
ALSÓ TAGOZAT       3x 870,- Ft / nap 1.067,-Ft / nap
FELSŐ TAGOZAT     1x 610,- Ft / nap 762,- Ft / nap
FELSŐ TAGOZAT (T+E) 2x 762,- Ft / nap 946,- Ft / nap
FELSŐ TAGOZAT (E+U) 2x 737,- Ft / nap 921,- Ft / nap
FELSŐ TAGOZAT     3x 889,- Ft / nap 1.105,- Ft / nap

Étkezési térítési díjkedvezmények:

 

  1. nagycsaládos kedvezmény (a család három vagy több gyermeket nevel)
  2. a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  3. a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos
  4. a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
  5. jövedelem alapján

 

Az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele jogosultság alapján történik. A jogosultságot tanítási évenként kell igazolni az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával.

Az ingyenesen étkező gyermekek étkezésének befizetése a támogatásban nem részesülő készpénzes befizetőkkel azonos formában zajlik, vagyis a befizetési napokon a szülőnek, vagy a gyermeknek a gazdasági irodán jeleznie kell a következő havi étkezés igénylését.

 

Az ingyenes étkezésre való jogosultság NEM jelenti az étkezés iskola részéről történő automatikus megrendelését!

 

 

Étkezés lemondás:

A gyermek hiányzása esetén a szülőnek le kell mondania az étkezést, különös tekintettel a támogatásban részesülőkre. A lemondásra nem került adagok a hiányzás második napjától   kiszámlázásra kerülnek a szülő részére.

A lemondást a 250-0807, 250.0887, 454-1510 telefonszámok valamelyikén lehet megtenni. Az online/átutalásos fizetők a lemondást az online felületen önállóan intézhetik. AZNAPI ÉTKEZÉST LEMONDANI NEM LEHET! A reggel 9:00-ig leadott lemondásokat a következő munkanaptól, a 9:00 után beérkezetteket csak a leadást követő második munkanaptól tudjuk érvényesíteni.

 

Az általános iskolai gyermekétkeztetésben 2022.01.01-től igényelhető támogatások

 

Normatív támoga-tás

Önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás            3. kerületben lakó gyermekek részére  

Az igénylési „Nyilatkozat” mellé csatolandó iratok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy nevelésbe vett gyermek  

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

100%

 

 

-

 

Jogerős Önkormányzati Határozat

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után jövedelemtől függetlenül

 

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

50%

 

 

50%

Kormányhivatali „Határozat” az emelt összegű családi pótlékról, valamint szakorvosi igazolás (diétás étkezést igénylő betegség esetén).
 

Három vagy több gyermekes családok

 

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

50%

 

 

-

 

A 16. éven felüli gyermekek után iskola látogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás leadása szükséges.

Három vagy több gyermekes családok, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át  

 

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

45%

Az önkormányzati étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot megállapító önkormányzati Határozat. A 16. éven felüli gyermekek után iskola látogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás leadása szükséges.
Gyermekét egyedül nevelő szülő, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át  

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

-

 

 

 

60%

 

Az önkormányzati étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot megállapító önkormányzati Határozat

Családban élő gyermek esetén, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át  

1-8. évfolyamon tanuló

 

 

-

 

 

 

45%

 

Az önkormányzati étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot megállapító önkormányzati Határozat

Jövedelemhatárhoz kötött étkezéstérítési támogatást kizárólag 3. kerületben lakók igényelhetnek az Önkormányzat Szociális Főosztályán.

A kérelmeket a tanév I. félévére augusztus 15-től november 1-ig, a II. félévre december 15-től március 1-ig lehet benyújtani.

ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK A GAZDASÁGI IRODÁBAN KÉRHETŐK VAGY A KSZKI HONLAPJÁRÓL (www.kszki.hu) LETÖLTHETŐK

 

 

Márciusi étkezés befizetése

2022. MÁRCIUSI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE

2022.03.01 – 2022.03.31. közti időszakra (22 nap)

KÉSZPÉNZES FIZETŐK

2022. Február 8-án (kedden) vagy 2022. Február 15-én (kedden)

08:00 és 16:00 óra között a szülőnek, a bakonyi.rita@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött levélben kell jeleznie a gyermek következő havi étkezésének igényét.

A fizetendő összegről csekket állítunk ki, melyet másnap hazaküldünk a gyermekkel.

      A csekket a kiállítástól számított 2 napon belül postán be kell fizetni és az igazoló szelvényt elektronikus úton az iskola gazdasagi.harrerp@ebtk.hu      e-mail címére kell megküldeni.

(Testvérek esetén elég egy csekken befizetni az összeget, a gyermek neve, osztálya, iskolája szerepeljen a csekken.)

Felhívjuk a szülők figyelmét a határidő és a fenti eljárásrend pontos betartására, az igazoló szelvény elektronikus visszaküldésének fontosságára, mert ellenkező esetben a gyermeknek nem lesz étkezése.  

ELEKTRONIKUSAN FIZETŐK

Igénylés az online felületen: 2022.02.01 – 2022.02.15. között.

Fizetés az online felületen: 2022.02.01 – 2022.02.20. között.

Budapest, 2022. január 25.                                                                                                             Gazdasági iroda                                               

Elsősöknek!

TISZTELT SZÜLŐK!

 

2022. FEBRUÁR 1. NAPJÁTÓL MEGSZŰNIK AZ ELSŐS ÉVFOLYAM TANULÓI RÉSZÉRE A REGGELI UDVAR FELŐLI BELÉPÉS ÉS A DÉLUTÁNI UDVAR FELÉ TÖRTÉNŐ TÁVOZÁS LEHETŐSÉGE.

A JELZETT IDŐPONTTÓL KEZDVE MINDEN GYERMEK ÉPÜLETBE TÖRTÉNŐ BE- ÉS KILÉPÉSE AZ ISKOLA FŐPORTÁJÁN KERESZTÜL TÖRTÉNIK.

                   Budapest, 2022.01.24.                                                                                                               Iskolavezetőség

LOGISCOOL

Kedves Szülők!

 

Ezúton szeretném figyelmükbe ajánlani Partnerünk, a Logiscool Óbuda januári ingyenes Családi Nyílt Napjait, melyen a szülők részletes tájékoztatást kapnak az iskola digitális készségfejlesztő tanfolyamairól (programozás, tartalomgyártás, videóvágás, robotika, felelős internethasználat témakörökben)

A gyerekek kipróbálhatják a játékos programozást és LEGO Robot bemutatón vehetnek részt.

 

jelentkezés Nyílt Napra:

https://www.logiscool.com/hu/school/obuda#opendays

 

további információ a Logiscool Óbuda programozó iskoláról:

https://www.logiscool.com/hu/school/obuda

 

Kérdés esetén, kérem keressék Trentin Tamást a 06-70-3706917-es telefonszámon.

 

2022. FEBRUÁRI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE

2022. FEBRUÁRI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE

2022.02.01 – 2022.02.28. közti időszakra (20 nap)

KÉSZPÉNZES FIZETŐK

2022. Január 4-én (kedden) vagy 2022. Január 11-én (kedden)

08:00 és 16:00 óra között a szülőnek, a bakonyi.rita@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött levélben kell jeleznie a gyermek következő havi étkezésének igényét.

A fizetendő összegről csekket állítunk ki, melyet másnap hazaküldünk a gyermekkel.

      A csekket a kiállítástól számított 2 napon belül postán be kell fizetni és az igazoló szelvényt elektronikus úton az iskola gazdasagi.harrerp@ebtk.hu      e-mail címére kell megküldeni.

(Testvérek esetén elég egy csekken befizetni az összeget, a gyermek neve, osztálya, iskolája szerepeljen a csekken.)

Felhívjuk a szülők figyelmét a határidő pontos betartására, valamint az igazoló szelvény elektronikus visszaküldésének fontosságára, mert ellenkező esetben a gyermeknek nem lesz étkezése.  

ELEKTRONIKUSAN FIZETŐK

Igénylés az online felületen: 2022.01.01 – 2022.01.15. között.

Fizetés az online felületen: 2022.01.01 – 2022.01.20. között.

Budapest, 2021. december 17.                                                                                                       Gazdasági iroda                                               

2022. JANUÁRI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE

2022.01.03 – 2022.01.31. közti időszakra (21 nap)

 

KÉSZPÉNZES FIZETŐK

2021. December 7-én (kedden) vagy 2021. December 14-én (kedden)

08:00 és 16:00 óra között a szülőnek, a bakonyi.rita@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött levélben kell jeleznie a gyermek következő havi étkezésének igényét.

A fizetendő összegről csekket állítunk ki, melyet másnap hazaküldünk a gyermekkel.

      A csekket a kiállítástól számított 2 napon belül postán be kell fizetni és az igazoló szelvényt elektronikus úton az iskola gazdasagi.harrerp@ebtk.hu      e-mail címére kell megküldeni.

(Testvérek esetén elég egy csekken befizetni az összeget, a gyermek neve, osztálya, iskolája szerepeljen a csekken.)

Felhívjuk a szülők figyelmét a határidő pontos betartására, valamint az igazoló szelvény elektronikus visszaküldésének fontosságára, mert ellenkező esetben a gyermeknek nem lesz étkezése.  

ELEKTRONIKUSAN FIZETŐK

Igénylés az online felületen: 2021.12.01 – 2021.12.15. között.

Fizetés az online felületen: 2021.12.01 – 2021.12.20. között.

         Budapest, 2021. november 29.                                                                                                 Gazdasági iroda                                               

Változás!

2021. Decemberi étkezés befizetése

FIGYELEM!

VÁLTOZÁS A KÉSZPÉNZES BEFIZETÉSBEN

2021. DECEMBER HÓNAPRA

2021.12.01 – 2021.12.21. közti időszakra (15 nap)

(2021.december 11-én, szombaton nem lesz étkezés.)

2021. november 16-án (kedden)

08:00 és 16:00 óra között a szülőnek, a bakonyi.rita@kszki.obuda.hu e-mail címre küldött levélben kell jeleznie a gyermek következő havi étkezésének igényét.

A fizetendő összegről csekket állítunk ki, melyet másnap hazaküldünk a gyermekkel.

      A csekket a kiállítástól számított 2 napon belül postán be kell fizetni és az igazoló szelvényt elektronikus úton az iskola gazdasagi.harrerp@ebtk.hu e-mail címére kell megküldeni.

(Az intézményben személyes befizetésre nincs lehetőség.)

Budapest, 2021. október 29.                                                                                                                        Gazdasági iroda                                               

2021. Decemberi étkezés befizetése

2021. DECEMBERI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE

 

2021.12.01 – 2021.12.21. közti időszakra (15 nap)

(2021.december 11-én, szombaton nem lesz étkezés.)

KÉSZPÉNZES FIZETŐK

Befizetés időpontja:2021. november 9. (kedd) 07:30 – 16:30.

Pótbefizetés időpontja: 2021. november 16. (kedd) 07:30 – 16:30.

Befizetés helye: I. emelet, Gazdasági iroda

    (Az intézményben történő tartózkodás ideje alatt kérjük viseljen szájmaszkot!)

Ebédidőben, 13:00 – 14:00 óra között a befizetés szünetel.

ELEKTRONIKUSAN FIZETŐK

Igénylés az online felületen: 2021.11.01 – 2021.11.15. között.

Fizetés az online felületen: 2021.11.01 – 2021.11.20. között.

 

Budapest, 2021. október 29.                                                                                                                                  Gazdasági iroda

2021. Őszi szüneti étkezés

Étkezés befizetése az Őszi szünetre

2021. ŐSZI SZÜNETI ÉTKEZÉS

2021.10.25 – 2021.10.29. közti időszakra (5 nap)

Az őszi szünetben az ügyeletet a Pais Dezső Általános Iskola fogja biztosítani. (1038 Budapest, Pais Dezső u. 1-3.)

 

Az ügyeleti étkezés megrendelését a KSZKI Menza ügyfélszolgálatán igényelhetik a szülők. Tel.:70/685-2017, 70/685-2060.

 

A konyha csak 10 fő feletti igény esetén vállalja az étel kiszállítását, így amennyiben a létszám nem éri el ezt a határt, úgy a gyermekek étkezéséről a szülőknek kell gondoskodniuk.  

 

 

Budapest, 2021. szeptember 27.                                                                                                                                   Gazdasági iroda

Étkezés befizetése 2021. 11. hónap

Novemberi étkezés

2021. NOVEMBERI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE

2021.11.02 – 2021.11.30. közti időszakra (21 nap)

KÉSZPÉNZES FIZETŐK

Befizetés időpontja:2021. Október 4. (hétfő) 07:30 – 16:30.

Pótbefizetés időpontja: 2021. Október 11. (hétfő) 07:30 – 16:30.

Befizetés helye: I. emelet, Gazdasági iroda

    (A mindenkori járványügyi szabályok betartása mellett!)

Ebédidőben, 13:00 – 14:00 óra között a befizetés szünetel.

 

ELEKTRONIKUSAN FIZETŐK

Igénylés az online felületen: 2021.10.01 – 2021.10.15. között.

Fizetés az online felületen: 2021.10.01 – 2021.10.20. között.

 

Budapest, 2021. szeptember 25.                                                                                                  Gazdasági iroda